Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 31.10.2016
Дата публікації 29.09.2016 11:27:41
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство „Дніпрометробуд” публічне підприємство
Юридична адреса* м.Дніпро, вул.Шмідта, 5
Керівник* Бутенко Олександр Олександрович - Виконуючий обов'язки голови правління. Тел: (056)745-57-55
E-mail* ypravdms@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

До уваги акціонерів

публічного акціонерного товариства «Дніпрометробуд»  (код ЄДРПОУ 4880239),

місцезнаходження товариства: 49000 Україна, м. Дніпро, вул. Шмідта, 5.

 

Повідомляємо Вас про проведення на вимогу акціонера, який сукупно  є  власником 10 і більше відсотків простих акцій Товариства   ( 95%)  в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровської області, позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометробуд» (далі – позачергові загальні збори)!

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 31 жовтня 2016 року, з 13 години 00 хвилин до 13 години 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 31 жовтня 2016 року о 14 годині 00 хвилин.

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, будівля Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області (кімната 37).

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ «Дніпрометробуд» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів ПАТ «Дніпрометробуд».

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів ПАТ «Дніпрометробуд».

4.  Внесення змін до Статуту ПАТ «Дніпрометробуд» шляхом викладення його в новій редакції.

5. Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «Дніпрометробуд».

6. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради ПАТ «Дніпрометробуд» у повному складі.

7.  Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Дніпрометробуд».

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради ПАТ «Дніпрометробуд». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПАТ «Дніпрометробуд».

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометробуд» у повному складі.

10. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометробуд».

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометробуд». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометробуд».

12. Про відшкодування ПАТ „Дніпрометробуд” витрат, пов’язаних із наданням послуг Центральним депозитарієм щодо складання реєстру власників іменних цінних паперів та забезпечення персонального повідомлення акціонерів емітента про проведення позачергових загальних зборів.

 

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт та довіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства  (для представників юридичних та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Дніпрометробуд» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 9:00 до 15:00 год. (обідня перерва з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв.), за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімната 36, а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 13 години 00 хвилин до 13 годин 45 хвилин. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Кошик Тетяна Євгенівна (начальник відділу приватизації та управління корпоративними правами держави Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області). Телефон для довідок: (056) 744-11-41.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 25 жовтня 2016 року (станом на 24 годину).

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства опубліковано в виданні Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 187 від 30.09.2016 року.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконуючий обов'язки голови правління Бутенко Олександр Олександрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.09.2016
(дата)