Тел.: (056) 770-87-70 (056) 770-87-16
49038, м. Дніпропетровськ, вул. Шмідта, 5

ПАТ "Днiпрометробуд" - створено з метою будiвництва метрополiтену, тунелiв та запобiгання непередбачуванних ситуацiй у мiстi. Протягом свого iснування спецiалiзацiї не змiнювало.
Інформацiя про органiзацiйну структуру пiдприємства. ПАТ "Днiпрометробуд" складається з структурних пiдроздiлiв:
1.    Управлiння будiвництва - вул. Шмiдта, 5.
Основнi види дiяльностi: будiвництво, реконнструкцiя метрополiтенiв, тунелiв, виконання буровибухових робiт на об`єктах пiдземного призначення, лiквiдування наслiдкiв аварiй, катастроф на транспортних спорудах, стихiйного та екологiчного лиха, виконання геодезично-маркшейдерських робiт.
2.    Управлiння по виробництву будiвельних матерiалiв - пр. Калiнiна, 85.
Основнi види дiяльностi: виготовлення спецiальних конструкцiй i матерiалiв для будiвництва метрополiтенiв, а також будiвельних матерiалiв для промислового та цивiльного будiвництва. Промислове та цивiльне будiвництво. Виготовлення металоконструкцiй, металовиробiв, транспортнi послуги, перевезення будiвельних матерiалiв. Виробництво столярних та теслярських виробiв. Пiдсобно-допомiжнi пiдроздiли створенi для обслуговування основних пiдроздiлiв у технологiчному процесi будiвництва метро.
ПАТ "Днiпрометробуд" єдине в регiонi спецiалiзоване пiдприємство, яке спроможне виконувати роботи по будiвництву метрополiтену, а також здатне виконувати будь-якi будiвельно-монтажнi роботи, лiквiдувати наслiдки аварiй, катастроф, стихiйного лиха. Спецiфiкацiя пiдприємства майже повнiстю виключає залежнiсть його вiд сезонних змiн.

  Інформація про емітента

Документи

Код ЄДРПОУ: 04880239 - Публічне акціонерне товариство "Дніпрометробуд"

Звітність

Код ЄДРПОУ: 04880239 - Публічне акціонерне товариство "Дніпрометробуд"
Інформація 5 та більше %

Дані станом на 4 кв 2021 р.

Депозитарій Власник Цінні папери Від загальної кількості (%)
ЕДРПОУ Назва Вид особи Найменування, код ЄДРПОУ, країна Вид, форма випуску та форма існування Номінальна вартість Кількість
за даними депозитарної установи - (Код за ЄДРПОУ: )
- юридична ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ТРАСТ КЕПІТАЛ" (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІЗАРД")
37396379
УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна 0.25 1675996 5.0000
- юридична Територіальна громада
37454258
УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна 0.25 31843920 95.0000
Рік Квартал
2021 4 3 2 1
2020 4 3 2 1
2019 4 3 2 1
2018 4 3 2 1
2017 4 3 2 1
2016 4 3 2 1
2015 4 3 2 1
2014 4 3 2 1
2013 4 3 2 1
2012 4 3 2 1
2011 4 3 2 1
2010 4 3 2 1
2009 4 3 2 1
2008 4 3 2 1
2007 4 3 2 1
  Річна інформація (XML)
  Квартальна інформація (XML)
  Особлива інформація (XML)
  Повідомлення емітентів
  Річна інформація
  Квартальна інформація
  Hерегулярна інформація
  Правопорушення
  Опублікування регульованої інформації

КОНТАКТИ

Публічне акціонерне товариство "Дніпрометробуд" - Код ЄДРПОУ: 04880239

49038, м. Дніпропетровськ, вул. Шмідта, 5

(056) 770-87-70 (056) 770-87-16

04880239.smida.gov.ua