Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Публiчне акцiонерне товариство "Днiпрометробуд" - 04880239

Регулярна інформація за 1 квартал 2018 р.
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 2018-10-05 14:49:50
Дата останнього розміщення: 2018-10-05 14:49:50

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Зміст Переглянути
Основні відомості про емітента Переглянути
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Переглянути
Інформація про посадових осіб емітента Переглянути
Інформація про випуски акцій Переглянути
Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб Переглянути
Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі Переглянути
Квартальна фінансова звітність підприємства згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73 Переглянути