Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Публiчне акцiонерне товариство "Днiпрометробуд" - 04880239

Регулярна інформація за 2 квартал 2017 р.
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 2018-10-04 14:45:12
Дата останнього розміщення: 2018-10-04 14:45:12

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Зміст Переглянути
Основні відомості про емітента Переглянути
Інформація про посадових осіб емітента Переглянути
Інформація про випуски акцій Переглянути
Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб Переглянути
Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі Переглянути
Квартальна фінансова звітність підприємства згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73 Переглянути