Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Публічне акціонерне товариство „Дніпрометробуд” публічне підприємство - 04880239

Регулярна інформація за 2007 1 квартал
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 13.05.2007
Дата останнього розміщення: 13.05.2007

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб Переглянути
Основні відомості про випущені акції Переглянути
Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент Переглянути
Інформація про господарську та фінансову діяльність Переглянути
Звіт про стан об'єкта нерухомості Переглянути